Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje podstawowe

1. Cookies - Cookies to niewielkie pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona sklepu pamięta Twoje preferencje przeglądania asortymentu. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikcję Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

2. Sklep - oznacza sklep internetowy który oglądasz pod obecnym adresem www.

3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do sklepu internetowego.

4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. 
Administrator - oznacza Administratora danych osobowych oraz właściciela Orient Express, którym jest F.H. Orient Express Wojciech Kurtyka z siedzibą przy ulicy Balicka 56/6  w Krakowie (30-149), NIP: 6760005673,  który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w  urządzeniach Użytkownika.

II. Ochrona danych osobowych

Administrator sklepu internetowego dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

2. zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,

6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7. W ramach środków wymienionych powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji.

8. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

III. Rodzaje stosowanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www sklepu, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania sklepu.

2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia. 

b) Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.

3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani  informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Sklepu do plików cookies na swoim Urządzeniu. 

5. Wyłączenie dostępu Sklepu do plików cookies spowoduje, że koszystanie ze sklepu będzie możliwe z wyłączeniem funkcji które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików  cookies (Rejestracja, Logowanie, Wybór sposobu prezentacji asortymentu).

IV. Cel stosowania Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie co umożliwia:
a) Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych,
b) Przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru,

2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach:

a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

V. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik może w każdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies  przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Sklepu. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.

3. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie tj. www.orient-express.com.pl.

 

VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

c) prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,

d) prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe..

2. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego Sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży).

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl